Over Bestinvest

Bestinvest is een nieuwe Nederlandse onderneming welke zich richt op het bemiddelen tussen investeerders en kapitaal behoeftige MKB bedrijven die voor specifieke financieringsprojecten niet bij een bank terecht kunnen. Bestinvest is een Private Equity bedrijf waarbij risicodragend vermogen van beleggers wordt gebruikt voor de co-financiering van MKB bedrijven.

Bestinvest is opgericht door ervaren partijen in de financiële wereld met uitgebreide kennis van en netwerk in beurs- en effectenhandel, organisatie en bestuursstructuur, ondernemen, investeren en adviseren en bemiddelen. De partijen achter Bestinvest hebben tientallen jaren ervaring in financiën.

Bestinvest wil een brug slaan tussen het voor risicodragend bedoelde private vermogen van een investeerder en de liquiditeitsbehoefte van een MKB ondernemer.

Heden ten dage brengt spaargeld op uw bank steeds minder rendement op. Op dit moment in de tijd is het al zover dat Nederland ontspaart; U bent meer kwijt aan belasting van de vermogensrendementheffing op uw spaargeld dan dat u rente ontvangt. De rente op zakelijke bankrekeningen is zo mogelijk nóg lager dan die voor particulieren. Hoewel zakelijke cliënten niet te maken hebben met belastingdruk over hun vermogen, speelt ook hier de zoektocht naar rendement een rol. Zakelijke spaargelden dienen vaak te renderen met het oog op toekomstige uitkeringen.

MKB bedrijven vissen hierdoor vaak achter het net, zij moeten bovenmatige zekerheden stellen aan de bank. Vaak is dat niet gewenst danwel onmogelijk. Bij banken lijkt bij de eerste aanvraag voor kredietverlening of projectfinanciering vaak alles mogelijk. MKB ondernemers leggen dan hun ziel en zaligheid volledig bloot aan de adviseur van de bank. En als dan alles bij de bank ligt, wijst de bank de aanvraag af. De bank heeft en weet alles en u blijft verbouwereerd achter. Zonder financiering. Dan kan Bestinvest u van dienst zijn.

Bestinvest heeft ten doel om zowel investeerders te kunnen interesseren in jonge en nieuwe bedrijven waar zogenaamd Venture Capital of durfkapitaal nodig is, alsook in al gevestigde MKB bedrijven die privaat vermogen nodig hebben voor een groeifase, een afsplitsing, een bepaald project of een reorganisatie of doorstart.

De investeerder (vaak een lening verstrekker) verkrijgt als zekerheid voor zijn verstrekte lening een vast degelijk onderpand en gedurende de contractperiode op vooraf gestelde data een overeengekomen rentepercentage. Het MKB bedrijf (de schuldenaar) verplicht zich gedurende de contractperiode de rentebetalingen te voldoen en de hoofdsom na afloop terug te betalen. Vanzelfsprekend komt het ook voor dat wij namens een ondernemer op zoek gaan naar versterking van het eigen vermogen in plaats van naar vreemd vermogen. In een dergelijk geval wordt u aandeelhouder en neemt u deel in het kapitaal van de onderneming. Hieraan zijn natuurlijk weer andere risicoparameters verbonden.

Via onze netwerken krijgen wij regelmatig businessplannen onder ogen van ondernemers die naar financiering zoeken. Met de ons ter beschikking staande bancaire en boekhoudkundige ervaring, zijn wij snel in staat te filteren tussen goed en slecht. Maar een fractie van de ons voorgelegde plannen haalt de eindstreep. U mag er van overtuigd zijn dat de u voorgelegde propositie een juiste balans kent tussen rendement en risico.

Leningen op de niet-gereguleerde markt kennen een hogere risicograad. Indien u als privaat vermogen verstrekker twijfelt of het betreffende projectvoorstel voor u geschikt is, raadpleeg dan uw financieel adviseur. Ondanks geboden zekerheden is het voor Bestinvest niet mogelijk om garanties te verstrekken omtrent rentebetalingen en/of de terugbetaling van de hoofdsom.

De Autoriteit Financiële Markten houdt geen toezicht op de activiteiten van Bestinvest, noch behoeft er een prospectus te worden opgesteld voor haar activiteiten. Hieraan ligt een aantal redenen ten grondslag;

➜ Primair geldt dat het aanbod van Bestinvest gericht is op een selecte en exclusieve groep van mogelijk geïnteresseerden. Deze groep is kleiner dan 150 personen.
➜ De totale tegenwaarde van de effecten die Bestinvest aanbiedt, dan wel de omvang van de aangeboden geldlening, is kleiner dan € 2,5 miljoen.
➜ Tenslotte geldt dat er geen handel mogelijk is in de effecten of leningen waarin Bestinvest bemiddelt.